Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 01 Οκτωβρίου 2021, στο ΕΛΚΕ-ΕΛΜΕΠΑ η 2η Τεχνική Συνάντηση των Εταίρων του έργου DRYGAS. Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των Εταίρων και παρουσιάστηκε η πρόοδος του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του κάθε Εταίρου ξεχωριστά αλλά και του έργου στο σύνολο της. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο συντονισμό των επόμενων ενεργειών και των κρίσιμων σημείων, για τη διασφάλιση της ορθής υλοποίησης αλλά και των αποτελεσμάτων του έργου DRYGAS.