Ο βιοαντιδραστήρας Τύπου Α συνίσταται σε δοχείο διπλού κώνου. Ο σχεδιασμός με ένα τέτοιο βασικό σχήμα, καθοδηγεί τη συγκέντρωση του παραγόμενο αερίου, σε ένα σημείο. Συγκεκριμένα αυτό το σημείο είναι στο κέντρο του αντιδραστήρα, εκεί όπου υπάρχει θυρίδα με εξοπλισμό απαγωγής του αερίου. O βασικός θάλαμος είναι διπλού τοιχώματος, προκειμένου ζεστό νερό να ρέει ανάμεσα στα τοιχώματα και να διατηρεί της θερμοκρασία σταθερή και ελεγχόμενη.

3texniki syn

Ο βιοαντιδραστήρας Τύπου Β είναι οριζόντιος κυλινδρικός περιστρεφόμενος αντιδραστήρας. Αποτελεί μια διαφορετική προσέγγιση με βασικό στοιχείο τη διαφορετική λογική μίξης, με το σύνολο των υλικών να αναδεύονται καθώς περιστρέφεται το σώμα του αντιδραστήρα

bio type b 2