Τα αποτελέσματα του έργου παρουσιάστηκαν σε διεθνή συνέδρια από τις ομάδες έργου της ENVIROPLAN SA και του ΕΛΜΕΠΑ.

 

Διεθνές συνέδριο CORFU 2022 9th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, 15-18 June 2022, Corfu Island, Greece.
N. Papastefanakis, A. Maragkaki, M. Fountoulakis, C. Tsompanidis, T. Manios. Improving Anaerobic Co-digestion of Sewage Sludge with Solar Dried Food Waste.

syllogi epex 1


Διεθνές συνέδριο Retaste: Rethink Food Waste Conference, October 20-21 2022, Heraklion, Greece.
A. Maragkaki, N. Papastefanakis, G. Daskalakis, N. Markakis, E. Michalodimitraki, E. Stafilarakis, C. Tsompanidis, T. Manios. Solid state anaerobic digestion of agro-industrial by-products.

epist dimo 2


 E. Viskadouraki, A. Maragkaki, N. Papastefanakis, C. Tsompanidis, G. Stavrakakis, T. Manios. Development of an Arduino-based electronic monitoring system for the operation of Solid State Anaerobic Bioreactors

epist dimo 3


Διεθνές συνέδριο CHANIA 2023 10th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, 21-24 June 2023, Crete Island, Greece.
A. Maragkaki, N. Papastefanakis, G. Daskalakis, N. Markakis, E. Michalodimitraki, E. Stafilarakis, C. Tsompanidis, T. Manios. Solid anaerobic digestion of pig manure with dry and fresh food waste.

epist dimo 4


N. Papastefanakis, A. Maragkaki, G. Daskalakis, N. Markakis, E. Michalodimitraki, E. Stafilarakis, C. Tsompanidis, T. Manios. Pilot Scale Design: Dry Anaerobic Bioreactors

YouTube Video Channel

epist dimo 7


Retaste: Rethink Food Waste Conference, September 27-29 2023, Athens, Greece.
I. Daliakopoulos, A. Maragkaki, N. Papastefanakis, T. Lolos, C. Tsompanidis, T. Manios. Computational Optimization of Solid-state Anaerobic Reactor Blends

epist dimo 8