Φορέας  Προϋπολογισμός  Δημόσια Δαπάνη  Περιφέρειες
Επιχείρηση ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 200.062,00€ 160.049,60€ Κρήτης
Επιχείρηση ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 123.450,00€ 98.760,00€ Κρήτης
Ερευνητικός Οργανισμός ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ/ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 175.551,50€ 175.551,50€ Κρήτης

 

ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.

http://www.enviroplan.gr/

Η ENVIROPLAN Α.Ε. είναι ένα ιδιωτική εταιρεία η οποία έχει ιδρυθεί στην Αθήνα /Ελλάδα το 2001. Το γραφείο παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους τομείς της διαχείρισης των αποβλήτων, του περιβάλλοντος, της ενέργειας, των τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού και διαχείρισης έργου, ξεκινώντας από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι και την επίβλεψη κατασκευής, και την κατάρτιση του πελάτη για τη λειτουργία του έργου. Δεδομένου ότι η φιλοσοφία της εταιρίας είναι η διεπιστημονική προσέγγιση των τεχνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων, στην εταιρεία απασχολούνται περισσότεροι από 60 επιστήμονες και μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων. Με καινοτόμες ιδέες, μακροχρόνια τεχνογνωσία και σύγχρονες τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων, η ομάδα της εταιρείας ENVIROPLAN διαθέτει ικανότητες και προσόντα για να εργαστεί σε πολύπλοκα ζητήματα. Μέσω της πολύχρονης παρουσίας της στο χώρο, η ENVIROPLAN Α.Ε. έχει επιτύχει ένα τεράστιο διεθνές δίκτυο εμπειρογνωμόνων και συμβουλευτικών εταιρειών, μέσω των οποίων είναι σε θέση να εφαρμόσει και διαχειριστεί έργα κάθε κλίμακας με επιτυχία. Ο πιο σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή και μακροχρόνια παρουσία της ENVIROPLAN Α.Ε. στη διεθνή αγορά είναι η άριστη, επαγγελματική και στενή συνεργασία με τους πελάτες και τους συνεργάτες. Διαθέτοντας τη δυνατότητα να συνεργαστεί με άλλους έμπειρους και αξιόπιστους διεθνείς φορείς, καθώς και με εξειδικευμένους τοπικούς εμπειρογνώμονες, εγγυάται την άψογη εφαρμογή και παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Η εταιρεία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη για το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και έχει εκπονήσει μελέτες και παράσχει υπηρεσίες με επιτυχία μέχρι σήμερα σε περισσότερα από 600 έργα που καλύπτουν πολλούς κλάδους, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Οι πελάτες της αποτελούνται από Τοπικές Αρχές, Υπουργεία, Κυβερνητικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διάφορους διεθνείς οργανισμούς χρηματοδότησης (όπως και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΗΕ, κ.λπ.) και άλλων βιομηχανικών / κατασκευαστικών / διαχειριστικών επιχειρήσεων).

Η ENVIROPLAN Α.Ε. είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001: 2015, EN ISO 14001: 2015 και OHSAS 18001: 2007 και κατέχει επίσης μια σύμβαση αορίστου χρόνου ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης με την LLOYD'S.

Οι υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης που προσφέρονται από την ENVIROPLAN διενεργούνται από ανθρώπους με ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και μεταπτυχιακές σπουδές. Η ENVIROPLAN διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας ενεργού συμμετοχής. Η έρευνα και η ανάπτυξη, σε μεγάλο βαθμό, διεξήχθη σε κοινά έργα με άλλες εταιρείες, ερευνητικά κέντρα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και με τη χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΚ.

Back to Top

ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

https://www.stafilarakis.gr/

Η Ατομική Επιχείρηση Σταφυλαράκης Ελευθέριος είναι μία επιχείρηση η οποία έχει ιδρυθεί στα Χανιά /Ελλάδα το 2007. Οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης βρίσκονται στο Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων, Οικοδομικό Τετράγωνο 23, Κτήριο 1. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην κατασκευή εξειδικευμένων και πολύπλοκών μεταλλικών δομών. Διαθέτει έναν από τους πλέον αυτοματοποιημένους εξοπλισμούς κοπής μετάλλων με τη χρήση laser, που της επιτρέπει να μετατρέπει μηχανολογικά σχέδια σε δομικά στοιχεία συστημάτων εύκολα συναρμολογούμενα. Επιπλέον ο εξοπλισμός της εταιρείας αποτελείται από ένα μηχάνημα υδροκοπής (τεχνολογία κοπής μεγάλων απαιτήσεων με εξαιρετική ακρίβεια και μη ρυπογόνος καθώς κόβει με νερό σε υπερυψηλή πίεση), ένα προηγμένο υδραυλικό ψαλίδι κοπής μετάλλου, μία μηχανή κάμψεως CNC, ένα παντογράφο CNC Plasma/Οξυγόνο, ένα κύλινδρο κάμψεως ελασμάτων και ηλεκτροστατική βαφή.

Back to Top

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

https://www.hmu.gr/

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) αποτελεί το μεγαλύτερο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί, λειτουργεί σε έξι διαφορετικές πανεπιστημιούπολεις, με περισσότερους από 18.000 φοιτητές, 600 μέλη προσωπικό. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε στις 25/04/2019, μετά την ψήφιση το πολυνομοσχεδίου, για την πανεπιστημιοποίηση του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Ο καθηγητής και Αντιπρύτανης Θ. Μανιός, ηγείται της ομάδας (Εργαστήριο Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής - Α.ΦΥ.ΠΟ.ΓΕ.Μ) το οποίο αποτελείται από δύο μεταδιδακτορικούς ερευνητές, δύο υποψήφιους διδάκτορες / ερευνητές, τρεις ερευνητές και τέσσερις τεχνικούς. Ο Δρ Θ. Μανιός, Γεωπόνος και Χημικός Μηχανικός, με μεγάλη εμπειρία στην κομποστοποίηση και την αναερόβια χώνευση, έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 25 εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, κυρίως ως επιστημονικός υπεύθυνος, και έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό μελετών ως ειδικός σύμβουλος. Η ομάδα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που περιλαμβάνουν από βασική έρευνα των κύριων μηχανισμών της περιβαλλοντική τεχνολογίας και της διαχείρισης αποβλήτων που λαμβάνουν χώρα στις μελετώμενες βιοχημικές διεργασίες έως το σχεδιασμό και βελτιστοποίηση βιοδιεργασιών σε βιομηχανική κλίμακα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε βιολογικές διεργασίες για την επεξεργασία και αξιοποίηση διαφόρων τύπων αγροτοκτηνοτροφικών αποβλήτων, γεωργικών και οργανικών υπολειμμάτων με ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας μέσω της παραγωγής αερίων και στερεών βιοκαυσίμων (μεθάνιο κ.ά.). H ανακύκλωση, τα συστήματα διαλογής στην πηγή, η διαχείριση των αποβλήτων, η κομποστοποίηση και η αναερόβια χώνευση είναι οι κύριοι τομείς που η ομάδα έχει μεγάλη εμπειρία, παρέχοντας εργαστηριακές δοκιμές, σχέδια διαχείρισης, τεχνο-οικονομικές αξιολογήσεις και επίβλεψη εγκαταστάσεων

Back to Top